Rizbulo Kishën

Vjen së shpejti!

Rizbulo Kishën: Pse është thelbësor trupi i Krishtit

Kishat e sotme po përballen me një sërë çështjesh të vështira. Ti mund të jesh njëri prej atyre që po vrasin mendjen, nëse e vlen barra qiranë t’i përkushtohesh një kishe.
Ky libër është një kujtim me vend që kisha është shumë më tepër se thjesht një transmetim live—kisha është bashkësia thelbësore e popullit të Perëndisë, e cila çon përpara misionin e Perëndisë.

>