Rizbulo Kishën

Ka ardhur!

Rizbulo Kishën: Pse është thelbësor trupi i Krishtit

Kishat e sotme po përballen me një sërë çështjesh të vështira. Ti mund të jesh njëri prej atyre që po vrasin mendjen, nëse e vlen barra qiranë t’i përkushtohesh një kishe.

Ky libër është një kujtim me vend që kisha është shumë më tepër se thjesht një transmetim live—kisha është bashkësia thelbësore e popullit të Perëndisë, e cila çon përpara misionin e Perëndisë.

“A është vërtet aq e rëndësishme kisha?”

Kishat e sotme po përballen me një sërë çështjesh të vështira. Ti mund të jesh njëri prej atyre që po vrasin mendjen, nëse e vlen barra qiranë t’i përkushtohesh një kishe.

Rreth Autorëve

Jonathan Round

Jonathan Leeman (PhD, University of Wales) është drejtori i redaktimeve për 9Marks si dhe bashkëprezantues i podkastit “Pastor’s Talk”. Ai është autori ose redaktori i dhjetëra librave dhe jep mësim në disa seminare teologjike.

Jonathan jeton me bashkëshorten e tij dhe me katër vajzat e tyre në rrethinat e Washington DC, dhe ëshë plak kishe në Kishën Baptiste Cheverly. Ju mund ta ndiqni në profilin e tij në Twitter @jonathanleeman.

Collin Hansen (MDiv, Trinity Evangelical Divinity School)

Jonathan Leeman (PhD, University of Wales) është drejtori i redaktimeve për 9Marks si dhe bashkëprezantues i podkastit “Pastor’s Talk”. Ai është autori ose redaktori i dhjetëra librave dhe jep mësim në disa seminare teologjike.

Jonathan jeton me bashkëshorten e tij dhe me katër vajzat e tyre në rrethinat e Washington DC, dhe ëshë plak kishe në Kishën Baptiste Cheverly. Ju mund ta ndiqni në profilin e tij në Twitter @jonathanleeman.

Perëndia nuk na fton në kishë, për shkak se ajo është një vend i rehatshëm për të gjetur pak inkurajim frymëror… Ai na mirëpret në një familje, e cila rrallëherë është ajo që duam, e megjithatë është pikërisht ajo që kemi nevojë.

Vlerësime

Mack Stiles

“Kisha nuk mund të merret më si e mirëqenë; ky brez dëshiron të dijë pse po bëjmë atë që po bëjmë. Hansen dhe Leeman kombinojnë me shkathtësi mendimin biblik me përjetimin e botës reale për të përcjellë një manifest për çfarë kisha duhet të jetë sot… Ky është një libër, të cilin kisha juaj duhet ta lexojë dhe ta diskutojë.”

Mack Stiles, misionar dhe ish-pastor në Lindjen e Mesme; autor i librit “Evangelism”

Miguel Nunez

“Ky libër është shumë i përshtatshëm në një epokë konfuzioni dhe zhgënjimi në lidhje me nevojën thelbësore të kishës vendore. Hansen dhe Leeman kanë siguruar një kuptim bazë logjik, praktik dhe biblik për rolin e kishës në jetën e një besimtari…”

Migel Núñez, pastor kryesor, Kisha Ndërkombëtare Baptiste në Santo Domingo, Republika Domenikane.

A ke nevojë për kishën?

Ky libër synon të të ndihmojë të rizbulosh kishën. Ose ndoshta mund të të ndihmojë të zbulosh për herë të parë, pse Perëndia dëshiron që ta bësh përparësi të mbledhurit bashkë dhe përkushtimin ndaj kishës vendore.

>