Ungjilli, bazat e besimit

Qiejt e rinj dhe toka e re

Ungjilli, bazat e besimit

T’ia predikosh ungjillin vetes

Ungjilli, bazat e besimit

Cila është përgjigjja jonë?

Ungjilli, bazat e besimit

Çfarë janë drejtësimi dhe shenjtërimi?

Ungjilli, bazat e besimit

Çfarë është besimi?

Ungjilli, bazat e besimit

Çfarë është Njeriu?

Ungjilli, bazat e besimit

Çfarë është Ungjilli?

Ungjilli, bazat e besimit

Kush është Krishti?

Ungjilli, bazat e besimit

Kush është Perëndia?